Jaarthema's

• Verstevigen en investeren in impact

• Externe focus en samenwerking

• Doorontwikkelen en bouwen

Beleid

Meerjarenstrategie 2017-2019

Stichting Wielewaal heeft haar beleid en bijbehorende strategie uitgewerkt in een meerjarenstrategie voor de periode 2017 – 2019. In deze strategie is uitgewerkt hoe Stichting Wielewaal haar unieke aanpak, het 1 op 1 tot maximaal 1 op 3 begeleiden van kinderen, jongeren en volwassen met een beperking, vorm geeft. De jaarthema’s bieden richting en focus bij het verzilveren van kansen en omgaan met bedreigingen. In 2019 ontwikkelt de directie in dialoog met diverse stakeholders en de Raad van Toezicht een strategie voor de komende jaren.

Een samenvatting van de huidige strategie kun je hier lezen en downloaden. 
Samenvatting meerjarenstratie 2017-2019