Word vrijwilliger bij Wielewaal

Vrije plaatsenAanmelden

Welke activiteit past bij jou?

Bij Wielewaal kun je vrijwilligerswerk doen op 3 soorten activiteiten: vakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang

Soorten activiteiten

Vakantiedagopvang
Logeerweekenden
Groepsvakanties
Doelgroep?
alle beperkingen gecombineerd
alle beperkingen gecombineerd
of alleen ADHD/ASS/VG*
1 doelgroep,
LG of MCG of
ADHD/ASS of ASS/VG*
Leeftijden?
4-20 jaar
4 – 25 jaar
diverse leeftijdsgroepen
tussen 6 en 55 jaar
Dag/nacht
deelnemers komen alleen overdag, vrijwilligers overnachten op of in de buurt van de school
deelnemers en vrijwilligers zijn dag en nacht aanwezig
deelnemers en vrijwilligers zijn dag en nacht aanwezig
Vakantiedagopvang
Logeerweekenden
Groepsvakanties
Wat doe je als vrijwilliger? – Begeleiding activiteiten
– Activiteiten voorbereiden
– Begeleiding activiteiten – Begeleiding bij activiteiten en uitstapjes
– Hulp bij eten en toilet – Hulp bij eten en toilet
– Hulp bij douchen, aan- en uitkleden
– Hulp bij eten en toilet (LG en MCG*)
– Hulp bij douchen, aan- en uitkleden (LG en MCG*)
– Structuur en begeleiding bieden – Structuur en begeleiding bieden – Structuur en begeleiding bieden (ADHD/ASS, ASS/VG en MCG*)
– Huishoudelijke taken – Huishoudelijke taken – Huishoudelijke taken
Vakantiedagopvang
Logeerweekenden
Groepsvakanties
Hoe lang?
6 dagen – zondagavond tot vrijdagavond, losse dagen mogelijk
3 dagen – vrijdagavond tot zondagavond
een week, lang weekend of midweek
Wanneer?
schoolvakanties
weekenden, het hele jaar door
schoolvakanties en soms daar buiten
Waar?
mytylscholen
diverse accommodaties
diverse accommodaties
Vakantiedagopvang
Logeerweekenden
Groepsvakanties
Meer lezen
meer informatie
meer informatie
meer informatie
Mee?
vrije plaatsen
vrije plaatsen
vrije plaatsen
     

Doelgroepen

ADHD/ASS ADHD en/of Autisme Spectrum Stoornis, waaronder PDD-NOS
ASS/VG Autisme Spectrum Stoornis en/of verstandelijke beperking
LG Lichamelijke en/of zintuiglijke handicap
MCG Meervoudig complexe handicap: lichamelijk plus verstandelijk